Láska a milosrdentsví

Délka filmu:  99 minut
Dabing: polský, české titulky

Polské dokudrama zaměřující se na život řeholnice sestry Faustyny, kterou papež Jan Pavel II. prohlásil za svatou ukazuje dosud neznámá fakta a seznamuje diváky se zrodem mimořádného pojmu Božího milosrdenství. Poklidný a vírou naplněný život sestry Faustiny Kowalské se jednoho dne nenávratně změní. Zažívá zjevení Ježíše Krista, který ji pověří posláním hlásat pravdu o jeho Milosrdenství a připravit svět na jeho konečný příchod.