Milosrdenství

Po druhé světové válce se Maďarsko dostává pod sovětský vliv. Ateistický komunistický režim zahájil své nejožehavější boje proti církvi. Sázky byly velmi vysoké: poté, co získali politickou moc, chtěli dobýt duše a zlomit víru lidí. Film odehrávající se v roce 1950 představuje příběh otce Leopolda a mnichů z jeho řádu, kteří se snaží znovu oživit křesťanství v zemi, která se po válce snaží vzchopit. Zpočátku jim komunistické mocnosti v práci nebrání a církvi se dokonce podařilo získat zpět posvátné předměty ukryté za války. Tento „klidný“ stav netrvá dlouho. Otec Leopold je zatčen na základě vykonstruovaných obvinění, a aby ho zlomili, je vystaven krutému mučení. Jeho bývalý student, poručík Keller, který se odvrátil od náboženství a nyní věří v socialistický systém, je na příkaz majora Fjodorova pověřen, aby vynesl přiznání viny. Ale Otcova vytrvalost a odpor vše mění…

Délka filmu: 73 minut