Píše se rok 64 před Kristem v Římě, kdy císař Nero začal hon na křesťany. Křesťané totiž vzývali svého Krále a vyvyšovali ho nad Caesara. Nero zapálil Řím a vinil z toho křesťany, a tak proti nim zahájil nové tažení, aby je všechny vyhladil. Rodiny byly rozděleny a děti zůstaly bez domova. Mnoho křesťanů bylo předhozeno lvům. Skupina dětí utíkala před ohněm a skrývala se před vojáky. Nakonec našla domov u místního pekaře Bena a jeho ženy Heleny. Právě u nich děti objevily tajné společenství mužů a žen tajemství, kteří riskovali vlastní životy, aby jeden druhému pomohli a vyprávěli příběh o velmi dobrém vypravěči, o Ježíši.
Anna, Marcus, Cyrus a Justin čekali, až se jejich rodiče vrátí. Mezitím prožili spoustu dobrodružství spolu s Benem, Helenou a jejich přáteli křesťany. Jejich posláním bylo zachovat Ježíšovo poselství stále živé. Toto je jejich příběh. To jsou dávní hrdinové.

Dávní hrdinové

Počet epizod: 13 epizod
Délka epizod: 25 minut
Dabing: český